Перейти к содержимому

2022-жылы калктын кирешеси 637.1 млрд сомду түздү – Статистика комитети

Кыргызстандын калкынын номиналдык акчалай кирешелери 2022-жылы 637.1 млрд сомду түздү жана өткөн жылга салыштырмалуу 17.6%га көбөйдү.

Муну менен катар 2022-жылы калктын реалдуу акчалай кирешелеринин көлөмү республика боюнча 559.2 млрд сомду түздү жана өткөн жылга салыштырмалуу 3.2%га өстү.

2022-жылы калктын киши башына алгандагы реалдуу орточо акчалай кирешелери айына 7 396.7 сомду түзүп, өткөн жылга салыштырганда 5.5%га көбөйдү.

2022-жылы милдеттүү төлөмдөр жана төгүмдөрдү кармап калгандан кийинки кирешелер менен мүнөздөлгөн, калктын киши башына бөлүнгөн орточо акчалай кирешелери жалпысынан республика боюнча айына 7 948.4 сомду түздү жана 2021-жылга салыштырмалуу 19.6%га өстү.

Акыркы