Жыл башынан бери Жалал-Абад облусуна 1.97 млрд сом бөлүндү

Жыл башынан бери Жалал-Абад облусуна 1.97 млрд сом бөлүндү

Жалал-Абад облусу боюнча 2023- жылы 9 ай ичинде республикалык бюджеттин эсебинен 1.9 млрд сомго каржыланды. Бул тууралуу Финансы министрлиги билдирди.

Бюджеттер аралык трансферттер:

• теңдөөчү трансферт – 418,7 млн сом;

• ыйгарым укуктарды берүүгө – 40.5 млн сом;

• электрэнергия болгон 50% компенсациясына – 16.8 млн сом;

• жер салыгынын жоготууларынын ордун толтурууга – 44 млн сом;

• айыл өкмөттөрдүн башкы планына – 69 млн сом,

• жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө – 1.3 млрд сом;

• жалал-Абад шаардык бюджетинин бирдиктүү салыктардын жоготууларынын ордун толтурууга – 50 млн сом.

Бизнес маек

Дагы Бизнес маек

Кызыктуулар

Дагы Кызыктуулар

Экономика

Дагы Экономика

Бизнес

Дагы Бизнес

Бийлик

Дагы Бийлик

Коом

Дагы Коом

Гранттар жана кредиттер

Дагы Гранттар жана кредиттер

Абдан жакшы! Сиз ийгиликтүү катталдыңыз.

Кайра кош келиңиз! Сиз ийгиликтүү кирдиңиз.

Сиз ИШКЕР MEDIA - Кыргыз тилиндеги биринчи улуттук бизнес сайты сайтына ийгиликтүү жазылдыңыз.

Ийгилик! Кирүү үчүн сыйкырдуу шилтеме үчүн электрондук почтаңызды текшериңиз.

Ийгилик! Төлөм маалыматыңыз жаңыртылды.

Эсебиңиз жаңыртылган жок.