Микрокредиттерди алгандардын саны өстү — 46% керектөө муктаждыктарга алышты

Микрокредиттерди алгандардын саны өстү — 46% керектөө муктаждыктарга алышты

Үстүбүздөгү жылдын I жарым жылдыгында 350 миңге жакын адам микрокредиттик уюмдардын кызмат көрсөтүүлөрүн пайдаланды, бул өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда 17% га көп. Мындай маалыматты Улутстатком берди.

Маалыматка таянсак, алуучуларга 24 млрд сомго жакын суммада же 35.5%га көп микрокредиттер берилген.

I жарым жылдыкта калкка микрокредиттердин берилиши

Микрокредиттерди алуучулардын басымдуу саны:

  • Ош (алуучулардын жалпы санынын 21%га жакын)
  • Жалал-Абад (17%дан ашык)
  • Бишкек шаарына (16%га жакын) туура келди.

Микрокредиттердин эң көп суммасы Бишкек ш. (берилген микрокредиттердин жалпы көлөмүнүн 19%дан ашык), Ош (17%), Чүй жана Жалал-Абад облустарынын (15.8%дан) алуучуларына берилди.

Улутстатком 2023-жылдын I жарым жылдыгында берилген микрокредиттердин жалпы көлөмүнүн дээрлик 46%ы керектөөчүлүк муктаждыктарына берилгенин, 25%дан ашыгы — айыл чарбасындагы ишмердикти өнүктүрүүгө, 12%га жакыны — соода жана коомдук тамактануу чөйрөсүнө, 5%дан ашыгы — курулушка багытталганын билдирди.

I жарым жылдыкта калкка микрокредиттердин максаттар боюнча берилиши
(микрокредиттердин жалпы көлөмүнө карата пайыз менен)

Бизнес маек

Дагы Бизнес маек

Кызыктуулар

Дагы Кызыктуулар

Экономика

Дагы Экономика

Бизнес

Дагы Бизнес

Бийлик

Дагы Бийлик

Коом

Дагы Коом

Гранттар жана кредиттер

Дагы Гранттар жана кредиттер

Абдан жакшы! Сиз ийгиликтүү катталдыңыз.

Кайра кош келиңиз! Сиз ийгиликтүү кирдиңиз.

Сиз ИШКЕР MEDIA - Кыргыз тилиндеги биринчи улуттук бизнес сайты сайтына ийгиликтүү жазылдыңыз.

Ийгилик! Кирүү үчүн сыйкырдуу шилтеме үчүн электрондук почтаңызды текшериңиз.

Ийгилик! Төлөм маалыматыңыз жаңыртылды.

Эсебиңиз жаңыртылган жок.