Перейти к содержимому

ESG отчет жана анын маанилүүлүгү Бишкекте талкууланды

2023-жылдын 11-октябрында Кыргыз фондулук биржасы Эл аралык Финансы корпорациясынын (IFC) колдоосу менен “KФБнин финансылык эмес ESG отчеттуулукту ачуу боюнча эл аралык тажрыйба” деген темада практикалык конференция өткөрдү.

Конференциянын негизги максаты – эксперттердин, мамлекеттик органдардын, листинг компанияларынын ортосунда ESG отчеттуулугун ачуунун жана Кыргызстанда ESG принциптерин ишке ашыруунун маанилүүлүгү жөнүндө диалогду түзүү: глобалдык тенденциялардын таасири, жашыл каржылоо инструменттери жана финансылык эмес отчеттуулуктун ачылышы.

Практикалык конференцияда ESG отчетун даярдоо боюнча KФБ колдонмолору, каржылык эмес отчеттуулукту ачуу жана эл аралык методологияларды жана стандарттарды колдонуу жаатындагы эксперттик тажрыйба сунушталды.

«Жакынкы келечекте ESG боюнча жогорку сапаттагы отчеттуулуктун зарылдыгы өлкөнүн компанияларынын келечеги үчүн маанилүү болот. Компанияларга ESG отчетун ачууда колдоо көрсөтүү үчүн Кыргыз Фондулук Биржасы IFC эксперттер тобу менен биргеликте ESG отчетун даярдоо жана жарыялоо боюнча колдонмону иштеп чыкты. Отчеттуулуктун бул түрү туруктуу каржылоону тартуу жагынан да, бизнестин жоопкерчиликтүү жүрүм-турумун көрсөтүү жагынан да маанилүү. KФБ аны ишке ашыруу боюнча ишти улантууга жана ошону менен Кыргызстанда ESG отчеттуулукту ачыкка чыгаруу системасын калыптандырууга салым кошууга ниеттенүүдө», - деди КФБнын директору Медет Назаралиев.

Иш-чарага мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын, ассоциациялардын жана бизнес-коомчулуктун, Кыргыз фондулук биржасынын листингдик компанияларынын, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты.

Туруктуу өнүгүү ишмердүүлүктүн бардык чөйрөсүнө кирет жана Кыргызстандын дээрлик бардык субъекттеринин, анын ичинде ачык жана листингдик компаниялардын кызыкчылыктарынын чөйрөсүндө. Туруктуулукка болгон каалоо жашыл экономика өнүккөн сайын жана компаниялар туруктуу каржылоону тартууга көбүрөөк кызыкдар болгондо гана күчөйт, бул ачык жана жоопкерчиликтүү операцияларды талап кылат. Бул жагынан алганда, каржылык эмес ESG отчеттуулукту ачыкка чыгаруу аркылуу компаниялардын экологиялык, социалдык жана корпоративдик аспектилердин ылайык келиши коомчулуктун көңүлүн көбүрөөк бурат.

Акыркы