Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks
Соцфонд топтомо пенсияны алуунун жолдору тууралуу айтып берди

Соцфонд топтомо пенсияны алуунун жолдору тууралуу айтып берди

Кыргызстандын жарандарынын жашоо сапатын жакшыртуу жана социалдык бакубаттуулугун камсыз кылуу максатында пенсиялык топтоо каражаттарын төмөнкүдөй учурларда пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Бул тууралуу Соцфонд айтып берди.  1. Пенсия курагына жеткен жарандарга төлөп берүү: “Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык пенсия алган жана жеке камсыздандыруу эсебинин топтоо бөлүгүндө эсепке

Чынгыз Керимбеков profile image
by Чынгыз Керимбеков

Кыргызстандын жарандарынын жашоо сапатын жакшыртуу жана социалдык бакубаттуулугун камсыз кылуу максатында пенсиялык топтоо каражаттарын төмөнкүдөй учурларда пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Бул тууралуу Соцфонд айтып берди.

 1. Пенсия курагына жеткен жарандарга төлөп берүү:

“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык пенсия алган жана жеке камсыздандыруу эсебинин топтоо бөлүгүндө эсепке алынган пенсиялык топтоолору бар жана пенсия алууга укуктуу пенсионерлерге төлөнүп берилет.

2. Чет өлкөдө туруктуу жашоо үчүн өлкөнүн чегинен тышка чыкканда:

Кыргызстандын чегинен тышкары туруктуу жашоо үчүн кеткен же кетип жаткан жарандар да жеке камсыздандыруу эсептеринде сакталган пенсиялык топтомолорун ала алышат.

3. Мураскорлор:

Жаран каза болгон болсо, ал тирүүсүндө камсыздандырылса, жеке камсыздандыруу эсебиндеги топтолгон каражатты маркумдун мураскорлору алууга укуктуу.

4. Аскер кызматкерлерине төлөө:

Аскер кызматкерлеринин жаш курагы жалпы белгиленген 63 жашка  жетип, МПТФнын эсебинде каражаты болгон учурда топтомо пенсиялык фонддон каражаттарды алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Аскер кызматчылары Соцфондго камсыздандыруу төгүмдөрүн аскердик кызмат өтөө мезгилинде чегербей тургандыгын белгилей кетүү маанилүү. Бул мүмкүнчүлүк аскердик кызматка чейин же андан кийин жарандык чөйрөдө иштеген жана Соцфондго тиешелүү төгүмдөрдү төлөгөн жарандарга карата колдонулат.

5. Ипотекалык насыялоо:

Ипотекалык насыя алган же алып жаткан жана «МИК» ААК тарабынан каржыланган мамлекеттик турак жай программасынын алкагында кийин сатып алуу менен турак жайды ижаралоо келишими боюнча каражаттарды төлөгөн жарандар, ошондой эле алардын жубайлары, алардын өз үйү бар болсо дагы пенсиялык топтоо каражаттарын баштапкы төгүмдү каржылоо жана ипотекалык насыясын төлөө үчүн колдоно алышат.

6. Жумушсуздук:

Расмий түрдө жумушсуз деп таанылган адамдар эмгекке жарамдуу курактагы калктын жашоо минимумунун өлчөмүн эске алып пенсиялык топтоо каражаттарын ала алышат.

7. Оор ооруларды дарылоо:

Оор дартка кабылган жарандар жана алардын үй-бүлөлөрү дарыланууну каржылоо үчүн пенсиялык топтомо каражаттарын мөөнөтүнөн мурда ала алышат. (оор оорулардын тизмесине ылайык шилтеме: https://www.instagram.com/p/Czs7j-PsF93/?img_index=1).

01.01.2024-жылга карата Статистика:

Пенсиялык топтомо каражаттарын алгандардын жалпы саны-195 669 адам (3200,3 млн. сом суммасында), анын ичинде:

 - Пенсия курагына жеткен жарандарга төлөө - 175,829 адам (307,15 млн. сом);

- Чет өлкөдө туруктуу жашоо үчүн өлкөдөн чыгып кеткендерге төлөө - 3 793 адам -177,1 млн. сом);

- Каза болгон адамдардын мураскорлоруна төлөө-10 089 адам - 249,6 млн. сом);

- Аскер кызматчыларына төлөө - 835 адам (6,8 млн.сом);

- Ипотека боюнча баштапкы төгүм - 348 адам (69,0 млн.сом.);

- Ипотекалык насыяга төлөө - 4 289 адам (813,4 млн.сом.);

- Турак жайды ижарага алуу (“МИК” ААК каржылайт) - 58 адам (6,2 млн. сом);

- Расмий түрдө жумушсуз деп таанылган - 157 адам (2,5 млн.сом.);

- Оор оорулар - 271 адам (39,0 млн. сом).

Биз пенсиялык топтоо каражаттарын ар тараптуу пайдаланууга, ар кандай шартта жана кырдаалда жарандарга колдоо көрсөтүүгө умтулабыз.

Токтомго шилтеме: https://cbd.minjust.gov.kg/93993

Чынгыз Керимбеков profile image
by Чынгыз Керимбеков

Subscribe to New Posts

Lorem ultrices malesuada sapien amet pulvinar quis. Feugiat etiam ullamcorper pharetra vitae nibh enim vel.

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Read More