Перейти к содержимому

Коммерциялык банктар жыл башынан бери 12 млрд сом таза киреше алды

Жыл башынан бери Кыргызстандын банктары 12 млрд 33 млн сом таза киреше алышты. Бул тууралуу маалымат Улуттук банктын отчетунда берилген.

Алсак, банк секторунун жалпы активдери жыл башынан бери 14.5%га өсүп, 552 млрд сомду түзсө, өткөн жылдын аягында 482.2 млрд сомду түзгөн.

Банк секторунун жалпы милдеттенмелери жыл башынан бери 15.7%га көбөйүп, 465.1 млрд сомду түздү. Былтыркы жылдын аягында алар 402 млрд сомду түзгөн.

Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдерди эсептөө үчүн колдонулган банк секторунун таза суммардык капиталынын көрсөткүчү 74.5 млрд сомду түзүп, жыл башынан бери 8.8%га төмөндөдү, өткөн жылдын акырына карата 81.7 млрд сом.

Банк секторунун капиталындагы чет өлкөлүк катышуунун үлүшү 21.7%ды же 11.1 млрд сомду түздү. Өткөн жылдын аягында ал банк секторунун төлөнгөн уставдык капиталынын 24.5%ын же 10.8 млрд сомду түздү.

Акыркы